Informace o satelitu PILSEN CUBE který připravujeme na cestu do VesmíruBuďte u toho s námi. Podílejte se na návrhu, realizaci družice kterou společně vyšleme na oběžnou dráhu.

V této sekci naleznete informace o všech navržených studentských experimentech a jejich popis. Prohlédněte si jednotlivé práce a sledujte, které z nich pošle odborná komise až na palubu vesmírného satelitu.

Pilsen CUBE II - informace o pokusech

Do prvního kola projektu Pilsen Cube II se přihlásilo téměř 40 studentů z celé České republiky. Prezentace experimentů a vyhlášení postupujících týmu se uskutečnilo 15. prosince 2017 na půdě Západočeské univerzity v Plzni. V následující záložce se můžete podívat na pokusy, které odborná porota poslala do druhého kola.

 

Zde naleznete experimenty, které odborná komise vyhodnotila jako postupující do druhého kola. Celkem do této fáze projektu postoupilo 6 týmů:

1) iSOUEsense – testování procesorů a pamětí

Cílem experimentu je realizovat systém s několika procesory a paměťmi pro otestování jejich životnosti v radiačních podmínkách vesmíru. Procesory si budou vzájemně kontrolovat správnou funkcionalitu a případně i obnovovat činnost po radiační události až do úplného selhání obvodů.

2)  SPUT_N1K – měření úhlové rotace satelitu

Cílem experimentu je realizovat na satelitu měření rychlosti jeho rotace ve všech třech osách pomocí elektronických gyroskopů a tyto měřené údaje využít v laboratoři k tvorbě interaktivního virtuálního modelu satelitu se stejnou rotací.

3) Teploměrka – testování infračervené kamery

Cílem experimentu je ověřit funkčnost a životnost jednoho nebo více modulů pro snímání tepelného záření Země, s možností využití těchto modulů pro zjištění prostorové orientace satelitu i během letu ve stínu Země.

4) PilsCam – testování CMOS kamery

Cílem experimentu je ověřit možnost snímkování Země velmi jednoduchou a malou kamerou, kdy základní komplikací tohoto experimentu je ochrana snímacího prvku kamery před tepelným zničením při přímém pohledu kamery do Slunce a vyhodnocení obsahu snímku ještě na palubě satelitu před jeho stahováním v plné kvalitě.

5) Naděnky team – testování magnetometru

Cílem experimentu je realizace a testování magnetometru na palubě satelitu za účelem měření magnetického pole Země.

6) Filip Novotný team – měření radiačního prostředí uvnitř satelitu

Cílem experimentu je realizovat systém čítající energetické částice pomocí miniaturního geiger mullerova nebo polovodičového detektoru a zjišťovat tak radiační situaci uvnitř malého satelitu na nízké oběžné dráze Země.

Podívejte se na vítězné experimenty, které se dostanou na palubu satelitu Pilsen Cube II.