Pilsen CUBE II

Pilsen CUBE II

Prostor pro podporu technického vzdělávání se otevřel skrze projekt Pilsen Cube II, který má nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu. Studenti pod vedením ZČU sestrojí funkční pikosatelit, který bude vyslán na oběžnou dráhu, navrhnou experimenty a vytvoří sadu zájmových kroužků pro Centrum robotiky.

Sdílet tento článek