Informace o satelitu PILSEN CUBE který připravujeme na cestu do VesmíruBuďte u toho s námi. Podílejte se na návrhu, realizaci družice kterou společně vyšleme na oběžnou dráhu.

V této sekci naleznete informace o všech navržených studentských experimentech a jejich popis. Prohlédněte si jednotlivé práce a sledujte, které z nich pošle odborná komise až na palubu vesmírného satelitu.

Pilsen CUBE II - informace o pokusech

Do prvního kola projektu Pilsen Cube II se přihlásilo téměř 40 studentů z celé České republiky. Prezentace experimentů a vyhlášení postupujících týmu se uskutečnilo 15. prosince 2017 na půdě Západočeské univerzity v Plzni. V následující záložce se můžete podívat na pokusy, které odborná porota poslala do druhého kola.

 

Zde naleznete experimenty, které odborná komise vyhodnotila jako postupující do druhého kola. Celkem do této fáze projektu postoupilo 6 týmů:

1) iSOUEsense – testování procesorů a pamětí

Cílem experimentu je realizovat systém s několika procesory a paměťmi pro otestování jejich životnosti v radiačních podmínkách vesmíru. Procesory si budou vzájemně kontrolovat správnou funkcionalitu a případně i obnovovat činnost po radiační události až do úplného selhání obvodů.

2)  SPUT_N1K – měření úhlové rotace satelitu

Cílem experimentu je realizovat na satelitu měření rychlosti jeho rotace ve všech třech osách pomocí elektronických gyroskopů a tyto měřené údaje využít v laboratoři k tvorbě interaktivního virtuálního modelu satelitu se stejnou rotací.

3) Teploměrka – testování infračervené kamery

Cílem experimentu je ověřit funkčnost a životnost jednoho nebo více modulů pro snímání tepelného záření Země, s možností využití těchto modulů pro zjištění prostorové orientace satelitu i během letu ve stínu Země.

4) PilsCam – testování CMOS kamery

Cílem experimentu je ověřit možnost snímkování Země velmi jednoduchou a malou kamerou, kdy základní komplikací tohoto experimentu je ochrana snímacího prvku kamery před tepelným zničením při přímém pohledu kamery do Slunce a vyhodnocení obsahu snímku ještě na palubě satelitu před jeho stahováním v plné kvalitě.

5) Naděnky team – testování magnetometru

Cílem experimentu je realizace a testování magnetometru na palubě satelitu za účelem měření magnetického pole Země.

6) Filip Novotný team – měření radiačního prostředí uvnitř satelitu

Cílem experimentu je realizovat systém čítající energetické částice pomocí miniaturního geiger mullerova nebo polovodičového detektoru a zjišťovat tak radiační situaci uvnitř malého satelitu na nízké oběžné dráze Země.

Podívejte se na vítězné týmy a jejich experimenty, které se dostanou na palubu satelitu Pilsen Cube II.

 

SPUT_N1K

Členové: Petr Hrebenár, Adam Blahník, Matěj Plšek, Augustin Nový, Matěj Kellner, Pavel Kodim, Patrik März a náš experiment krychlička Karel

Popis experimentu: Cílem našeho experimentu je zjistit orientaci, rotaci satelitu ve vesmíru a na Zemi vymodelovat tato data ve 3D modelu.

„Dostáváme se do končin, o kterých se nám nikdy ani nezdálo a objevujeme je s velkým překvapením.“ 

       

 

SATIRA-Radiation

Členové: Miroslav Lžičař, Filip Novotný

Popis experimentu: Cílem našeho experimentu je získat z oběžné dráhy země data o vysokoenergetických částicích z vesmíru, tzn. záření beta a gama.

„Fakt, že pracujeme na něčem, co se pravděpodobně dostane do vesmíru, je pro nás velkou motivací!“

      

 

PILSCAM

Členové: Jan Kučera, Patrik Vácal, David Krásný, David Rajchman

Popis experimentu: Cílem našeho experimentu je otestovat miniaturní kameru ve vesmírných podmínkách a pořídit snímky Země z oběžné dráhy.

„Je úžasné být součástí takového jedinečného projektu. Naskytla se nám možnost poslat naše vlastní výtvory do vesmíru.“

 

 

TEPLOMĚRKA

Členové: Libor Votýpka, Adam Mikeš, Jan Horejš, Šimon Baťko a Karel Benda.

Popis experimentu: Experiment se týká dálkového snímání teplot a jejich vyhodnocení.

„Soutěž nás naučila mnohé. Od fyzikálních principů po programování. Naučili jsme se číst technickou dokumentaci. Často jsme potřebné informace hledali v různých diskuzních fórech apod. Naučili jsme se pracovat s elektronickými součástkami a zdokonalili se programování.“ 

 

iSOUEsense

Členové týmu: David Žahour, Jakub Bláha, Roman Skala

Popis experimentu: Jedná se o desku pro testování mikročipů ve vesmíru.

„Soutěž je zajímavá a dala nám možnost tvořit něco nevšedního, protože ne každý den máte možnost něco poslat na oběžnou dráhu.“